Εν Δήμω TV100 | Lina Liakou

Εν Δήμω TV100

Συμμετοχή στην εκπομπή Εν Δήμω στην TV100 για το ρόλο των πόλεων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, τις ανθεκτικές πόλεις, και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Α’ μέρος

Β΄ μέρος