Αιτήματα της LGBTQ κοινότητας

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον κόσμο της πόλης μέσω του εβδομαδιαίου newsletter, facebook, twitter και e-mail, μέλος της κοινότητας των ΛεΓκΑΤ (LGBTQ) μου ζήτησε να απαντήσω ποια από τα παρακάτω αιτήματα θα υποστηρίξω και προωθήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο εάν και εφόσον εκλεγώ. Με bold σε μορφή σχολίου είναι η δικές μου σκέψεις πάνω στις προτάσεις αυτές.

Οι προτάσεις ήταν οι εξής:

———————————————————

Α) Στήριξη υφιστάμενων δομών:

-  Φεστιβάλ Υπερηφάνειας / Pride

-  Φεστιβάλ ΓκΛΑΤ Ταινιών

Και οι δυο θεσμοί στηρίχτηκαν από την υπάρχουσα δημοτική αρχή και παίζουν βασικό ρόλο στην εξωστρέφεια της ΛεΓκΑΤ κοινότητας και τη διασύνδεση της με την πόλη και τις υπόλοιπες κοινότητες που την αποτελούν. 

Β) Διεύρυνση υφιστάμενων δομών:

- Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου: διεξαγωγή Σπουδών Κοινωνικού Φύλου, Σπουδών για την Ομοφυλοφιλία.

Από όσο γνωρίζω στους επόμενους κύκλους του Πανεπιστημίου του Δήμου θα ενταχθούν Σπουδές για το Φύλο που θα βάλουν στη δημόσια σφαίρα συζήτησης σύγχρονες θεωρίες σχετικά με το φύλο και την ομοφυλοφιλία.

- Δημοτικές Βιβλιοθήκες: παροχή βιβλίων θεματικής ΛεΓκΑΤ, οργάνωση ραφιών με αντίστοιχη θεματολογία Διοργάνωση Λεσχών Ανάγνωσης με ΛεΓκΑΤ θεματική.

Δεδομένης της οικονομικής στενότητας των βιβλιοθηκών και της περιορισμένης αγοράς νέων βιβλίων πιθανόν να είναι δύσκολη η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης συλλογής βιβλίων με ΛεΓκΑΤ θεματική, αλλά  η Διοργάνωση Λέσχης Ανάγνωσης με τη συγκεκριμένη θεματική θα είχε ενδιαφέρον όχι μόνο για την κοινότητα αλλά για το σύνολο του αναγνωστικού κοινού.   

- Υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Συμβουλευτικής Γονέων: ενημέρωση των επιστημόνων των οργανισμών αυτών, σε θέματα ΛεΓκΑΤ.

Εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δηλώνω άγνοια για την παρούσα Υπηρεσία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Γ) Νέες δομές:

- Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης  σε θέματα ερωτικού και έμφυλου προσανατολισμού /  ερωτικής και έμφυλης ταυτότητας.

Ερώτηση: Η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης 1528 δεν είναι σε λειτουργία; Ή πιστεύεται ότι δεν είναι αρκετή;

- Παροχή στέγης σε οργανώσεις / σωματεία (δεν αφορά μόνον τις ΛεΓκΑΤ οργανώσεις, αλλά όλες τις μη κερδοσκοπικές).

Πολύ σημαντικό πρόβλημα για πολλές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών της πόλης. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός και ελεύθερος χώρος για τις κοινότητες και ομάδες της πόλης σε κάποιο από τα δημοτικά κτίρια όπου θα μπορούν οι ομάδες να συναντιούνται, να οργανώνονται και να υλοποιούν δράσεις και εκδηλώσεις

- Θεσμοθέτηση του Άτυπου Γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, καταγραφόμενου σε κατάλογο του Δήμου (έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν από το Δήμο Λονδίνου): καταγράφεται το ζεύγος κατά τη διάρκεια τελετής και λαμβάνει Βεβαίωση. Η Βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στηρικτικό στοιχείο της μόνιμης, σταθερής σχέσης).

Εξαιρετική ιδέα όσο δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα επίσημης διαδικασίας γάμου μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου. Απαραίτητο όμως είναι να συνεχιστεί η διεκδίκηση για μόνιμες λύσεις. Παρόλα αυτά είναι μια πρόταση που θα ήθελα να κουβεντιάσω σε μεγαλύτερο βάθος και να βρούμε τρόπους υλοποίησης της.

- Στήριξη στην υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών), όχι απλώς ενημέρωση της ύπαρξής τους (δεν αφορά μόνον τις ΛεΓκΑΤ οργανώσεις, αλλά όλες τις μη κερδοσκοπικές).

Η πρόταση κινείται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου με την κοινωνία των πολιτών και στην ανάγκη ανταλλαγής τεχνογνωσίας από το Δήμου προς τις ομάδες και ΜΚΟ και το ανάποδο. Είναι ακριβώς το κομμάτι ενδιαφέροντος και δράσης μου εκτός και εντός του Δήμου.

- Στήριξη στην ίδρυση Ψηφιακού Αρχείου θεμάτων ΛεΓκΑΤ και Κέντρου Προβληματισμού (όμοια Αρχεία – Κέντρα είναι επιθυμητά και για άλλες θεματικές).

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου για όλες τις κοινότητες της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα εμπεριέχει θεματική ΛεΓκΑΤ. Θα με ενδιέφερε να γνωρίζω τι υλικό υπάρχει διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή προς ψηφιοποίηση. Το Κέντρο Προβληματισμού ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω απόλυτα τι είναι;

- Διεξαγωγή Σεμιναρίων για ενημέρωση υπαλλήλων των δήμων, για ατομική και υπηρεσιακή αξιοποίηση της γνώσης που θα τους παρασχεθεί.

Αυτό φοβάμαι ότι είναι το πιο δύσκολο από όλες τις προτάσεις. Δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν.

- Παρατηρητήριο καταγραφής αρνητικής διάκρισης / αποκλεισμού / λεκτικής και σωματικής βίας, στήριξη των θυμάτων (νομική, κοινωνικής στήριξης).

Συμφωνώ απολύτως για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου, ο Δήμος θα μπορούσε να στηρίξει μια ΜΚΟ ή κάποια άλλη δομή που θα αναλάμβανε την οργάνωση και αξιοπιστία του παρατηρητηρίου.

———————————————————

Νομίζω ότι η προηγούμενη θητεία Μπουτάρη έδειξε τη στήριξη της σε όλες τις κοινότητες και ομάδες της πόλης. Μετά από πολλά χρόνια η πόλη άνοιξε τα μάτια της και την αγκαλιά της σε όλους του κατοίκους της ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει, και για αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των οργανωμένων κοινοτήτων ΛεΓκΑΤ και της δημοτικής αρχής σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της πόλης.

Ευχαριστώ πολύ!

Λίνα Λιάκου  (lina@liakou.me)