Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης : Ένα βήμα του δήμου πιο κοντά στον πολίτη | Lina Liakou

Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης : Ένα βήμα του δήμου πιο κοντά στον πολίτη

άρθρο στο sirma.info

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης από την αρχή της δεύτερης θητείας του έθεσε σαν βασική στρατηγική της διοίκησης την ενίσχυση της «Συμμετοχής των πολιτών» στην καθημερινότητα της πόλης. Η προτεραιότητα της στρατηγικής αυτής εκφράστηκε και μέσα από τη δομή της διοίκησης με την τοποθέτηση Αντιδημάρχου Κινητοποίησης των Πολιτών και δύο εντεταλμένων συμβούλων πάνω στην ίδια θεματική.

Η ενδυνάμωση των δημοτικών κοινοτήτων, η συνεργασία με τις ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του Δήμου μέσω του εθελοντισμού περιγράφηκαν ως οι κύριοι άξονες δράσης της ομάδας αυτής της διοίκησης του Δήμου.

Ο δρόμος όμως προς τη συμμετοχή των πολιτών είναι μακρύς και δύσκολος και περιέχει πολλά στάδια ωρίμανσης τόσο της διοίκησης όσο και των πολιτών με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης, τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εν μέσω ενός πολιτικού περιβάλλοντος που προσπαθεί να διαστρεβλώσει τόσο την έννοια της προσφοράς όσο και την έννοια της συμμετοχής ο Δήμος κατέθεσε για πρώτη φορά προς έγκριση ένα πλήρες κανονιστικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός «Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης». Έθεσε λοιπόν τις βάσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοιχτού και φιλικού προς όλους και κυρίως προς τους κατοίκους που θέλουν να προσφέρουν με τις δεξιότητες, το χρόνο και τη διάθεσή τους στα προγράμματα του δήμου.

Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα που θα αφορούν τόσο την εσωτερική λειτουργία του Δήμου όσο και την επικοινωνία και προώθηση του εθελοντισμού στους κατοίκους της πόλης. Εθελοντές που δεν θα ακολουθούν απλά, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά και θα συνδιαμορφώνουν το περιβάλλον γύρω τους.