Πόλη ώρα μηδέν

Άρθρο στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έναν κοινωνικό ιστό που τα τελευταία πέντε χρόνια μετασχηματίστηκε προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται, είτε το έχουν συνειδητοποιήσει είτε όχι, σε μια αποφασιστική καμπή. Πρέπει να οραματιστούν το μέλλον τους για την επόμενη δεκαετία συντάσσοντας ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης.