Η Θεσσαλονίκη στο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων

Μέλος του δικτύου εκατό ανθεκτικών πόλεων είναι επισήμως η Θεσσαλονίκη. Το πολεοδομικό συγκρότημα επιλέχθηκε μεταξύ 340 πόλεων σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα μέσα από το οποίο αποκτά τεχνογνωσία και δικτυώνεται με πόλεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση στο μέλλον καταστάσεων κρίσης και πίεσης.